Política i valors

Com restaurar la grandesa de la política?
Àmbit: Política

Els valors no queden reflectits en allò que es diu, sinó en allò que es fa. Els valors en política no són el que el polític proclama davant les càmeres de televisió, sinó el que veritablement inspira les seves idees, orienta les seves accions i, en darrer terme posa en pràctica dia a dia. No són pocs els indicadors que avui dia palesen el malestar de la ciutadania envers la política i el descrèdit de la política al nostre país, i els desajustaments entre els valors que es proclamen, els valors que es practiquen i els valors que es perceben podria ser una de les causes principals. El pas dels anys no ha resolt la tensió constructiva entre l’exercici del poder i l’exigència moral i ètica que suposa. La moral per si sola no serveix per governar, però el poder per ell mateix es converteix en dictadura, per aquest motiu és molt necessari un equilibri entre les dues. Les fortes transformacions econòmiques, socials i culturals contemporànies obliguen a redefinir l’espai i el propi rol de la manera de fer política, i exigeixen una nova manera d’entendre la governança. Quins valors caldria impulsar, redescobrir i, sobretot, posar en pràctica, per tal que la política assoleixi la grandesa que li correspon?