Mitjans de comunicació i valors

Què volem que siguin els mitjans?
Àmbit: Comunicació

Des dels anys seixanta la família té un nou membre a casa: la televisió, els mitjans de comunicació de masses. El mecanisme de transmissió familiar no té res a veure amb el mediàtic, i és que viure unes determinades actituds dins l’àmbit familiar no és el mateix que veure-les en una pel·lícula o sèrie televisiva. Quins són llavors els mecanismes de transmissió de valors en un context mediàtic? Una cosa són els valors en si mateixos, i una altra ben diferent és la manera com es transmeten, com l’emissor pretén que arribin a l’espectador-receptor. El públic consumeix pel·lícules, sèries televisives que transmeten imatges, trames narratives que a la vegada també són interpretables, de manera que no únicament es produeix una nítida transmissió de valors per part de l’emissor, sinó també una interacció hermenèutica. És l’espectador qui finalment acaba decidint com interpretar aquests valors, i opta per percebre les imatges passivament, o bé observar-les amb posat crític. Quina és la relació dels mitjans de comunicació amb la conducta dels joves? En un món que s’emmarca en el de la comunicació de masses es fa necessària una educació audiovisual? Quin impacte ha tingut Internet i la revolució digital en les nostres vides?