Joves i valors

Què mou els nostres joves?
Àmbit: Societat

Han pensat mai els joves sobre els propis valors? I en quins termes, si és que ho fan? Els valors no només donen sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també intervenen directament en les relacions que estableixen els joves amb el món i en cadascun dels àmbits de socialització. Més que parlar de joventut parlem de joventuts en plural, i estudiar-la implica entendre molts eixos de desigualtat de la nostra societat, com l’atur que fa que es limitin les oportunitats dels joves. Un principal canvi fruit del nou context és l’allargament del període de joventut, ja que ha deixat de ser un breu període de transició entre la infància i l’edat adulta i s’ha eternitzat en una edat estable. Els joves tenen certa autonomia, però no disposen de recursos, motiu pel qual es produeix un consegüent bloqueig de l’emancipació juvenil i de l’assumpció de noves responsabilitats. La família, l’escola i el treball són les principals institucions de referència, que alhora donen sentit i ajuden a construir la identitat. A la vegada, però, són àmbits que es veuen afectats i han de lluitar amb altres nous valors emergents com l’individualisme, el consum i un èxit instantani, basat en la imatge i en altres aspectes mediàtics: “valors” d’una cultura hedonista.