Identitat i diversitat

Sabrem conviure en la diversitat?
Àmbit: Identitat

Som éssers amb identitats personals, culturals i col·lectives que es van definint al llarg de la nostra vida. Parlar d’identitat és parlar de cultura i de valors, de la relació entre el jo i l’altre, entre la identitat i l’alteritat, i de com aquesta trobada amb l’altre produeix un contacte amb un mateix que a la vegada ens determina i ens configura, possibilitant un autoconeixement més profund. El nostre context de vida és multicultural, ens veiem immersos en una pluralitat de referències identitàries, que incideixen sobre tota la societat. L’abast del fenomen migratori en aquests darrers anys a Catalunya, i la coexistència de diferents llengües, tradicions i cultures, obliga a repensar el model de societat que la ciutadania vol, el sistema de valors –com ara el respecte, el reconeixement, la igualtat d’oportunitats–. ¿Com harmonitzar l’enfortiment de la identitat pròpia, la voluntat d’ésser d’un poble, amb un major contacte amb les altres cultures? Com qüestiona la multiculturalitat la pervivència de la cultura autòctona? Estan en joc el valor del reconeixement de la diversitat cultural i el reconeixement de la identitat de Catalunya com a nació, la cohesió social, els drets humans i la convivència.