Gènere i canvi de rols

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir dels resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, veiem que hi ha una clara tendència en dur a l’alça els valors de la llibertat i l’autonomia individuals (incloent-hi la independència econòmica), la igualtat de gènere, la democràcia en les relacions, la simetria de rols públics i privats i la importància de la relació amb els fills/filles (i, derivada d’aquesta, l’anhel d’una bona conciliació de la vida personal, familiar i laboral). Tot plegat suposa l’abolició cultural del patriarcat masculí, tot i que aquest esquema encara és present en determinades estructures socials. Per exemple, contrasten obertament les dones de les generacions majors de 65 anys, sovint amb estudis primaris i normalment amb posicions ideològiques de dretes, que es mostraven fins i tot més tradicionalistes que els homes pel que fa a les qüestions de gènere, amb les dones de les generacions més joves, que semblen àmpliament conscienciades en aquest aspecte.