Empresa i valors

L'empresa en l'economia global
Àmbit: Economia

No es pot pensar la conducta de l’empresa sense conèixer els valors implícits en la nostra cultura econòmica, i la conducta de cada organització, de cada individu, és conseqüència d’una tradició, d’unes pautes de pensament i d’una moral col·lectiva. Entendre l’actuació de l’empresa implica comprendre el marc competitiu en què es mou, les pautes de conducta. Qui condueix una empresa i amb quins valors ho fa? Analitzar els factors que motiven l’actuació d’una empresa també suposa interrogar-se sobre les pressions, les forces i les tensions a les quals es veu sotmesa. La conducta de l’empresa del segle XXI continua essent guiada majoritàriament per una barreja de persecució del propi interès, materialisme i instrumentalització. Salvant les excepcions, la nostra societat legitima un model d’empresa que mentre proveeixi la societat de taxes i impostos, mentre doni feina i dinamitzi molt o poc el teixit productiu local, rep el vistiplau de la societat i els seus governants. Quin és el grau de responsabilitat del mercat i de les empreses? Quina és la percepció que la societat té de l’empresa?