Els valors en la institució familiar

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, es troba en la societat catalana una tendència profundament liberal a acceptar la institució familiar pròpia i dels altres en tota la seva pluralitat, així com la majoria de conductes privades que fa vint anys s’haurien rebutjat. Amb la possible consciència que això facilita la coexistència, però complica la convivència, la societat catalana valora en especial la comunicació, el respecte i l’empatia dins la família, a la vegada que assumeix la igualtat dels membres de la parella i la simetria dels seus rols. També valora la fidelitat i, per tant, un cert grau de compromís. I, és clar, les famílies catalanes tenen especial cura de transmetre habilitats relacionals als seus fills/filles, però també eines reforçadores del caràcter, per fer-los responsablement individualistes per poder encarar en el futur les biografies autogestionàries que els esperen. Després de tota la anàlisi dels resultats de l’enquesta i partint de les tipologies de catalans ja definides, es podria dir que la societat catalana pel que fa als valors familiars és cada cop més postmoderna (individualista, hedonista, tolerant, democràtica, relacional, líquida...), però també més dispar i bipolar.