El valor del treball

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, la feina segueix sent un valor central per als catalans però amb molta menys intensitat que dues dècades enrere. La vida personal ha pres un lloc semblant d’importància. A Catalunya, aquest procés de reubicació dels valors porta a una situació complexa en què la família com a màxim valor, la feina, els amics i, en menor grau, l’oci, són els elements que conviuen en l’articulació de la vida dels ciutadans. La pèrdua relativa de centralitat de la feina es veurà reflectida en la reducció de la implicació dels catalans i en la disminució gradual de l’adopció de l’activitat laboral com a via principal d’autoexpressió. Caldrà veure com la crisi econòmica acaba afectant el valor de la feina en els pròxims anys.