Consum i valors

La mercantilització dels valors
Àmbit: Economia

Des d’un punt de vista racional, l’acte de consum respon a una funció imprescindible per a la supervivència humana. Tanmateix, més enllà d’aquestes necessitats bàsiques l’evolució històrica de les diferents civilitzacions ha comportat el desenvolupament de diferents models de consum, que, a poc a poc, han anat més enllà d’aquestes necessitats biològiques i han provocat que cada vegada més necessitats secundàries siguin considerades com a necessitats bàsiques. Vivim en una societat capitalista de mercat i globalitzada on les necessitats del consum dels humans han augmentat de manera exponencial, fins al punt de construir un sistema comercial cada vegada més complex. El consum ha deixat de ser un element simplement material i ha passat a convertir-se en un factor social de benestar personal i harmonia interior. Com ha afectat aquest fet als valors de la nostra societat? En els darrers anys el màrqueting i la publicitat generen nous valors, nous estils de vida, noves demandes socials, creen necessitats on abans no n’hi havia i alteren el model del consum. Finalment la crisi i l’existència d’uns valors que no són sostenibles a llarg termini obren les portes a la reflexió i a cercar l’equilibri entre els valors individualistes i hedonistes i el consum responsable.