Mostrant: 41 valors

Pàgines

Els límits de les aspiracions

Anuari dels Valors 2015

L’Anuari dels valors 2015 vol enfocar la seva reflexió de fons sobre tres grans temes d’impacte internacional que xoquen diàriament en els seus intents de resolució amb els límits de la realitat.

Crisis i canvis: cap a noves respostes

Anuari dels valors 2014

Vivim, des de fa uns quants anys, una crisi que no només afecta l'economia i les finances. Més aviat hauríem de parlar d'una concurrència de situacions crítiques que afecten àmbits especialment sensibles de la convivència, com ara el social, el polític, l'institucional, el territorial o l'ètic.

De Walmart a Al-Qaida

Els valors de la globalització

Com llegir la globalització? La globalització pot ser entesa com la mundialització, com una manera de referir-nos a l’economia global o com un paraigua per parlar de contrastos culturals que ens envolten. Parlar de globalització implica comprendre’n els problemes i els perills, com per exemple el de la financerització de l’economia globalitzada, un dels aspectes més sensibles amb relació als valors, o bé l’impacte de la tecnologia.

Temps de regeneració, temps de reconnexió

Anuari dels valors 2013

Els temps convulsos que ens ha tocat viure han regirat l’economia, la societat, la política, les institucions, el medi ambient i el món. Si bé es diu sovint que en el sistema econòmic capitalista ja s’incorporen determinats valors, la crisi econòmica i social ha posat de manifest que les societats són capaces d’oblidar els valors que les han portades on són.

Les mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge

Temes a fons

La dignitat de la persona, la responsabilitat de les institucions financeres i el govern, i la insuficiència de la legalitat vigent són alguns dels valors associats a la qüestió de l’habitatge, una problemàtica que encara segueix irresolta a casa nostra. Malgrat que la Declaració Universal dels Drets Humans i la Constitució Espanyola de 1978 incorporin el dret a l’habitatge, la crisi financera ha fet impossible garantir aquest dret.

Lideratges i valors

Temes a fons

Són moltes les persones que se situen al capdavant d’una empresa, d’un país i d’un col•lectiu, i sovint es parla d’ells tant per la seva vinculació amb la realitat del moment com també per la seva capacitat d’aglutinar voluntats i motivar l’acció.

Administració pública i valors

Eines i mecanismes per a una bona governança ètica
Àmbit: Societat

La noció de la bona Administració –aquella Administració pública que s’adequa a les necessitats de les societats i els ciutadans– és inherent a la reflexió sobre els valors del servei públic. Què s’entén per una bona administració pública? Quin és el seu clima ètic?

Crisi econòmica, retallades socials i futur de l'Estat del Benestar

Temes a fons

Quan es parla de la crisi econòmica es fa referència a les causes –les males pràctiques financeres– i també als efectes, les retallades socials que han colpejat els segments econòmicament més febles i cobertures públiques com la sanitat o l’educació. Sens dubte, la manera de repartir les responsabilitats i els efectes d’aquesta crisi ha estat desigual, i valors com la confiança, l’eficiència i la responsabilitat han quedat qüestionats, com també el model econòmic basat en el consumisme.

Pàgines