Mostrant: 41 valors

Pàgines

El procés sobiranista a Catalunya: persistir i decidir

Temes a fons

El procés sobiranista a Catalunya ha significat un aprofundiment del debat entorn del dret a decidir i al voltant dels temes de nació i nacionalitat, com també del vincle entre nació i poble. El poble de Catalunya és un subjecte polític i, com a tal, hauria de poder consultar-se en referèndum sobre el seu futur. Aquesta no és una polèmica nova, ja que el reconeixement de Catalunya com a nació ja va ser objecte de discussió en la redacció de la Constitució espanyola, que va optar el 1978 per referir-se ambiguament a “nacionalitats i regions”.

El difícil camí de les primaveres àrabs

Temes a fons

Els processos revolucionaris de caire polític, de base popular de l’Orient Pròxim i Mitjà coneguts com les Primaveres àrabs, van apostar pels valors democràtics, els principis de l’Estat de Dret i la llibertat individual. A diferència dels països occidentals on hi ha una separació més gran entre la política i la religió, en el món islàmic aquesta separació no és tan clara, i prova d’això és el paper decisiu que té l’islamisme en la consolidació de la democràcia i de les idees polítiques.

L'emergència de la societat civil

Temes a fons

La societat civil ha estat especialment present al llarg de l’any 2013, sobretot encapçalant tot tipus de protestes socials. El descontentament i la indignació, especialment pel que fa al deteriorament de les condicions de vida que acompanya l’actual crisi econòmica –atur, retallades en àmbits com l’ensenyament i la sanitat, creixent nombre de desnonaments, etc.– són una de les principals raons d’aquest increment de les protestes i l’ocupació al carrer.

Llibertat i seguretat en l'era del Gran Germà

Temes a fons

Quins reptes i dilemes planteja l’ús de la tecnologia? Quines són les noves problemàtiques ètiques a les quals ens enfrontem? Els valors de llibertat i seguretat, i els drets a la intimitat i la privacitat, i la manera com han estat vulnerats són molt presents quan es reflexiona al voltant d’aquesta qüestió. Una altra consideració que se’n fa al respecte –fent ressò de la vella idea maquiavèl•lica– és fins a quin punt és lícit l’ús de mitjans moralment qüestionables per aconseguir bons fins.

Temps de regeneració, temps de reconnexió

Anuari dels valors 2013

Els temps convulsos que ens ha tocat viure han regirat l’economia, la societat, la política, les institucions, el medi ambient i el món. Si bé es diu sovint que en el sistema econòmic capitalista ja s’incorporen determinats valors, la crisi econòmica i social ha posat de manifest que les societats són capaces d’oblidar els valors que les han portades on són.

Les mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge

Temes a fons

La dignitat de la persona, la responsabilitat de les institucions financeres i el govern, i la insuficiència de la legalitat vigent són alguns dels valors associats a la qüestió de l’habitatge, una problemàtica que encara segueix irresolta a casa nostra. Malgrat que la Declaració Universal dels Drets Humans i la Constitució Espanyola de 1978 incorporin el dret a l’habitatge, la crisi financera ha fet impossible garantir aquest dret.

Crisis i canvis: cap a noves respostes

Anuari dels valors 2014

Vivim, des de fa uns quants anys, una crisi que no només afecta l'economia i les finances. Més aviat hauríem de parlar d'una concurrència de situacions crítiques que afecten àmbits especialment sensibles de la convivència, com ara el social, el polític, l'institucional, el territorial o l'ètic.

De Walmart a Al-Qaida

Els valors de la globalització

Com llegir la globalització? La globalització pot ser entesa com la mundialització, com una manera de referir-nos a l’economia global o com un paraigua per parlar de contrastos culturals que ens envolten. Parlar de globalització implica comprendre’n els problemes i els perills, com per exemple el de la financerització de l’economia globalitzada, un dels aspectes més sensibles amb relació als valors, o bé l’impacte de la tecnologia.

Els límits de les aspiracions

Anuari dels Valors 2015

L’Anuari dels valors 2015 vol enfocar la seva reflexió de fons sobre tres grans temes d’impacte internacional que xoquen diàriament en els seus intents de resolució amb els límits de la realitat.

Pàgines