Mostrant: 41 valors

Pàgines

El valor del treball

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, la feina segueix sent un valor central per als catalans però amb molta menys intensitat que dues dècades enrere. La vida personal ha pres un lloc semblant d’importància. A Catalunya, aquest procés de reubicació dels valors porta a una situació complexa en què la família com a màxim valor, la feina, els amics i, en menor grau, l’oci, són els elements que conviuen en l’articulació de la vida dels ciutadans.

El poliedre del lideratge

Una aproximació a la problemàtica dels valors en el lideratge
Àmbit: Política

La funció i les responsabilitats de les organitzacions han canviat i la qüestió de com governar avui i com conduir el futur es presenta d’una manera bastant complexa. El bon govern depèn de factors socials, públics, empresarials i econòmics, i el lideratge no només té a veure amb una posició, sinó que també es relaciona amb els projectes, els compromisos i els valors. És per aquest motiu que el lideratge, de la mateixa manera que el triangle de les Bermudes, si no vol perdre’s, no pot ignorar la interrelació de tres vèrtexs: el líder, els seguidors i el propòsit o missió que els aglutina.

Ciberètica

TIC i canvi de valors

Vivim en la societat de la informació, i gràcies a unes noves tecnologies que permeten la interconnexió i la interactivitat estem informats minut a minut, ens comuniquem amb persones que viuen a l’altre extrem del planeta i treballem en equip sense compartir un mateix indret. El contacte entre els individus s’ha agilitzat, però com ha variat la qualitat del contacte entre nosaltres? Com les noves tecnologies han canviat la vida quotidiana?

Escola i valors

Per una educació republicana
Àmbit: Societat

L’escola es justifica socialment com una institució que fa de pont entre la vida familiar i la vida social. Parlar objectivament de l’escola és difícil perquè els ritmes d’assoliment dels coneixements per part dels alumnes són diversos i les formes d’influència dels professors sobre els alumnes i dels alumnes entre si són molt heterogènies, però el que sí que es manifesta és que l’ensenyament català actual està més centrat en les competències i menys en els coneixements.

Més enllà de l'espectacle mediàtic

Una reflexió sobre les potencialitats humanístiques de l'esport
Àmbit: Societat

En aquest començament de segle XXI l’esport s’ha convertit en una àrea ineludible de la vida social. És un fenomen amb una capacitat de convocatòria enorme, i una realitat que ha penetrat en molts àmbits de la vida social, manifestant alhora valors. Són molts els individus que obtenen una gran gratificació mitjançant l’esport i que hi troben una font d’identificació personal, com també n’hi ha d’altres que estableixen vincles emocionals amb una entitat o un esportista.

Religions, espiritualitat i valors

Quin tipus de valors se’n desprenen de les tradicions espirituals i religioses? Si els valors empenyen les persones a fer coses, a realitzar accions, a actuar més enllà de la resolució de les seves necessitats, a implicar-se i a comprometre’s, les tradicions religioses són generadores de valors, perquè mouen a l’acció, i potencien valors com la caritat, la compassió, el sentiment de proximitat amb el patiment de l’altre, la solidaritat, entre d’altres, influint en l’odre pràctic de la vida, en els costums, en els hàbits socials i en les formes de vida més íntimes.

Corrupció política a l'Estat espanyol i a Catalunya

Temes a fons

Durant l’any 2013 la corrupció ha estat notícia en molts diversos àmbits –sobretot en l’econòmic i polític– i en persones i institucions. La sensació, d’acord amb el que es pot llegir a la premsa diàriament, és que ens trobem davant d’una taca d’oli que impregna moltes de les institucions i que desemboca en una deslegitimació de tot el sistema, ja que es percep una creixent fallida de la confiança de les institucions per part de l’opinió pública. Com i per què una societat arriba a tenir cotes tan altes de deshonestedat, irresponsabilitat i deslleialtat?

Les mobilitzacions en defensa del dret a l'habitatge

Temes a fons

La dignitat de la persona, la responsabilitat de les institucions financeres i el govern, i la insuficiència de la legalitat vigent són alguns dels valors associats a la qüestió de l’habitatge, una problemàtica que encara segueix irresolta a casa nostra. Malgrat que la Declaració Universal dels Drets Humans i la Constitució Espanyola de 1978 incorporin el dret a l’habitatge, la crisi financera ha fet impossible garantir aquest dret.

Lideratges i valors

Temes a fons

Són moltes les persones que se situen al capdavant d’una empresa, d’un país i d’un col•lectiu, i sovint es parla d’ells tant per la seva vinculació amb la realitat del moment com també per la seva capacitat d’aglutinar voluntats i motivar l’acció.

Administració pública i valors

Eines i mecanismes per a una bona governança ètica
Àmbit: Societat

La noció de la bona Administració –aquella Administració pública que s’adequa a les necessitats de les societats i els ciutadans– és inherent a la reflexió sobre els valors del servei públic. Què s’entén per una bona administració pública? Quin és el seu clima ètic?

Pàgines