Mostrant: 6 valors

Qualitat humana

Com entendre la qualitat humana?
Àmbit: Identitat

Què entenem per qualitat humana? D’entrada és una actitud, una manera de viure, un punt de vista que ens caracteritza i ens acosta a allò que és just i bo. Podríem dir que la qualitat humana es manifesta a l’hora d’apostar explícitament per uns valors, per un tarannà, per una manera d’ésser i d’estar al món, que ens vincula als altres i a nosaltres mateixos, des de l’empatia i el respecte. Tanmateix, la qualitat humana no és un concepte o valor sòlid i estable, sinó que té un marc de referència, un sentit i una orientació que cal no perdre de vista.

Identitat i diversitat

Sabrem conviure en la diversitat?
Àmbit: Identitat

Som éssers amb identitats personals, culturals i col·lectives que es van definint al llarg de la nostra vida. Parlar d’identitat és parlar de cultura i de valors, de la relació entre el jo i l’altre, entre la identitat i l’alteritat, i de com aquesta trobada amb l’altre produeix un contacte amb un mateix que a la vegada ens determina i ens configura, possibilitant un autoconeixement més profund. El nostre context de vida és multicultural, ens veiem immersos en una pluralitat de referències identitàries, que incideixen sobre tota la societat.

Exclusió social

Dels marges al cor de la societat

La globalització ha creat noves oportunitats per a alguns, però d’altres s’han quedat enrere o al marge del progrés. La moderna i complexa maquinària que genera tanta pobresa no té un rostre, sempre és impersonal, difícilment imputable, tot i que les seves conseqüències sí que tenen rostre humà. Quin és el prisma de la pobresa i de l’exclusió social? Què ens diu i què ens revela l’exclusió del nostre món? Quins valors entren en joc?

La identitat nacional com a valor

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons els resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, la població catalana es decanta majoritàriament per una identificació amb el seu poble o ciutat, de manera local, o per una identificació amb Catalunya, de manera general; amb Espanya s’hi identifiquen una part molt petita de la població i amb Europa el percentatge està sota mínims.

Religions, espiritualitat i valors

Quin tipus de valors se’n desprenen de les tradicions espirituals i religioses? Si els valors empenyen les persones a fer coses, a realitzar accions, a actuar més enllà de la resolució de les seves necessitats, a implicar-se i a comprometre’s, les tradicions religioses són generadores de valors, perquè mouen a l’acció, i potencien valors com la caritat, la compassió, el sentiment de proximitat amb el patiment de l’altre, la solidaritat, entre d’altres, influint en l’odre pràctic de la vida, en els costums, en els hàbits socials i en les formes de vida més íntimes.

De Walmart a Al-Qaida

Els valors de la globalització

Com llegir la globalització? La globalització pot ser entesa com la mundialització, com una manera de referir-nos a l’economia global o com un paraigua per parlar de contrastos culturals que ens envolten. Parlar de globalització implica comprendre’n els problemes i els perills, com per exemple el de la financerització de l’economia globalitzada, un dels aspectes més sensibles amb relació als valors, o bé l’impacte de la tecnologia.