Mostrant: 4 valors

Política i valors

Com restaurar la grandesa de la política?
Àmbit: Política

Els valors no queden reflectits en allò que es diu, sinó en allò que es fa. Els valors en política no són el que el polític proclama davant les càmeres de televisió, sinó el que veritablement inspira les seves idees, orienta les seves accions i, en darrer terme posa en pràctica dia a dia. No són pocs els indicadors que avui dia palesen el malestar de la ciutadania envers la política i el descrèdit de la política al nostre país, i els desajustaments entre els valors que es proclamen, els valors que es practiquen i els valors que es perceben podria ser una de les causes principals.

Política i valors

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

La valoració dels partits polítics es mostra extraordinàriament baixa, amb molta diferència és la institució més mal valorada pels catalans, així com també es veu com l’eix dreta/esquerra resulta cada cop menys operatiu a l’hora d’entendre la realitat política catalana.

El poliedre del lideratge

Una aproximació a la problemàtica dels valors en el lideratge
Àmbit: Política

La funció i les responsabilitats de les organitzacions han canviat i la qüestió de com governar avui i com conduir el futur es presenta d’una manera bastant complexa. El bon govern depèn de factors socials, públics, empresarials i econòmics, i el lideratge no només té a veure amb una posició, sinó que també es relaciona amb els projectes, els compromisos i els valors. És per aquest motiu que el lideratge, de la mateixa manera que el triangle de les Bermudes, si no vol perdre’s, no pot ignorar la interrelació de tres vèrtexs: el líder, els seguidors i el propòsit o missió que els aglutina.

De Walmart a Al-Qaida

Els valors de la globalització

Com llegir la globalització? La globalització pot ser entesa com la mundialització, com una manera de referir-nos a l’economia global o com un paraigua per parlar de contrastos culturals que ens envolten. Parlar de globalització implica comprendre’n els problemes i els perills, com per exemple el de la financerització de l’economia globalitzada, un dels aspectes més sensibles amb relació als valors, o bé l’impacte de la tecnologia.