Mostrant: 4 valors

Consum i valors

La mercantilització dels valors
Àmbit: Economia

Des d’un punt de vista racional, l’acte de consum respon a una funció imprescindible per a la supervivència humana. Tanmateix, més enllà d’aquestes necessitats bàsiques l’evolució històrica de les diferents civilitzacions ha comportat el desenvolupament de diferents models de consum, que, a poc a poc, han anat més enllà d’aquestes necessitats biològiques i han provocat que cada vegada més necessitats secundàries siguin considerades com a necessitats bàsiques.

Empresa i valors

L'empresa en l'economia global
Àmbit: Economia

No es pot pensar la conducta de l’empresa sense conèixer els valors implícits en la nostra cultura econòmica, i la conducta de cada organització, de cada individu, és conseqüència d’una tradició, d’unes pautes de pensament i d’una moral col·lectiva. Entendre l’actuació de l’empresa implica comprendre el marc competitiu en què es mou, les pautes de conducta. Qui condueix una empresa i amb quins valors ho fa? Analitzar els factors que motiven l’actuació d’una empresa també suposa interrogar-se sobre les pressions, les forces i les tensions a les quals es veu sotmesa.

El valor del treball

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, la feina segueix sent un valor central per als catalans però amb molta menys intensitat que dues dècades enrere. La vida personal ha pres un lloc semblant d’importància. A Catalunya, aquest procés de reubicació dels valors porta a una situació complexa en què la família com a màxim valor, la feina, els amics i, en menor grau, l’oci, són els elements que conviuen en l’articulació de la vida dels ciutadans.

De Walmart a Al-Qaida

Els valors de la globalització

Com llegir la globalització? La globalització pot ser entesa com la mundialització, com una manera de referir-nos a l’economia global o com un paraigua per parlar de contrastos culturals que ens envolten. Parlar de globalització implica comprendre’n els problemes i els perills, com per exemple el de la financerització de l’economia globalitzada, un dels aspectes més sensibles amb relació als valors, o bé l’impacte de la tecnologia.