Mostrant: 1 valors

Mitjans de comunicació i valors

Què volem que siguin els mitjans?
Àmbit: Comunicació

Des dels anys seixanta la família té un nou membre a casa: la televisió, els mitjans de comunicació de masses. El mecanisme de transmissió familiar no té res a veure amb el mediàtic, i és que viure unes determinades actituds dins l’àmbit familiar no és el mateix que veure-les en una pel·lícula o sèrie televisiva. Quins són llavors els mecanismes de transmissió de valors en un context mediàtic? Una cosa són els valors en si mateixos, i una altra ben diferent és la manera com es transmeten, com l’emissor pretén que arribin a l’espectador-receptor.