Mostrant: 18 valors

Pàgines

Joves i valors

Què mou els nostres joves?
Àmbit: Societat

Han pensat mai els joves sobre els propis valors? I en quins termes, si és que ho fan? Els valors no només donen sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també intervenen directament en les relacions que estableixen els joves amb el món i en cadascun dels àmbits de socialització. Més que parlar de joventut parlem de joventuts en plural, i estudiar-la implica entendre molts eixos de desigualtat de la nostra societat, com l’atur que fa que es limitin les oportunitats dels joves.

Participació ciutadana

El compromís amb la vida pública
Àmbit: Societat

El concepte de participació social i ciutadana constitueix un valor en si mateix, és un mitjà, un dret fonamental, una condició per a la transformació social i una responsabilitat ciutadana que suposa compromís. Al marge de ser un dret reconegut universalment, la participació també està subjecte al concepte que en tenen els governs i els diversos agents socials protagonistes del context polític, social, econòmic i cultural de cada moment.

Família i valors

La institució familiar en temps de canvi
Àmbit: Societat

La família com a institució viu una eclosió de formes i de significats. Amb els anys, un model de família més rígid i tradicional ha transitat cap a un model familiar en què preval la realització personal dels individus.

Exclusió social

Dels marges al cor de la societat

La globalització ha creat noves oportunitats per a alguns, però d’altres s’han quedat enrere o al marge del progrés. La moderna i complexa maquinària que genera tanta pobresa no té un rostre, sempre és impersonal, difícilment imputable, tot i que les seves conseqüències sí que tenen rostre humà. Quin és el prisma de la pobresa i de l’exclusió social? Què ens diu i què ens revela l’exclusió del nostre món? Quins valors entren en joc?

Treball i valors

El significat del treball avui a Catalunya
Àmbit: Societat

El valor del treball i la seva centralitat parteixen de la premissa que, durant molt de temps, el treball ha estat l’element definitori de l’estatus de les persones, dels seus drets i deures, motiu pel qual la feina esdevé un element central de l’articulació social. Les institucions socials es converteixen en escoles per a l’adquisició de valors, creences i expectatives, i orienten la preparació per a l’exercici professional.

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Valors tous en temps durs: Conclusions

L’Enquesta Europea de Valors és una iniciativa promoguda pel Grup Europeu de Valors (European Values Study) que data de 1981, any en què es dissenyà una enquesta destinada a obtenir dades sobre els valors dels europeus al voltant de la família, de la feina, de la política, de la religió i, en definitiva, dels estils de vida. Segons es desprèn de l’Enquesta Europea de Valors, la societat catalana del 2009 és més individualista, liberal, tolerant, plural i democràtica. És, també, més lliure i més exigent, i continua en ple procés d’autoafirmació identitària com a poble.

La tipologia dels catalans

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons els resultats de l’Enquesta Europea de Valors, existeixen les següents tipologies de catalans: els que representen un tarannà tradicionalista orientat al manteniment de l’ordre social, a una autoritat social forta i a la preeminència de valors i símbols tradicionals (de caràcter religiós, patriòtic, etc.), mentre que alhora refusa el liberalisme de drets i en els costums i defensa lligams comunitaris com la família i certes pertinences col•lectives d’adhesió forta, anomenats “neoconservadors”.

Els valors en la institució familiar

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, es troba en la societat catalana una tendència profundament liberal a acceptar la institució familiar pròpia i dels altres en tota la seva pluralitat, així com la majoria de conductes privades que fa vint anys s’haurien rebutjat. Amb la possible consciència que això facilita la coexistència, però complica la convivència, la societat catalana valora en especial la comunicació, el respecte i l’empatia dins la família, a la vegada que assumeix la igualtat dels membres de la parella i la simetria dels seus rols.

Gènere i canvi de rols

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

A partir dels resultats de l’Enquesta Europea de Valors de 2009, veiem que hi ha una clara tendència en dur a l’alça els valors de la llibertat i l’autonomia individuals (incloent-hi la independència econòmica), la igualtat de gènere, la democràcia en les relacions, la simetria de rols públics i privats i la importància de la relació amb els fills/filles (i, derivada d’aquesta, l’anhel d’una bona conciliació de la vida personal, familiar i laboral). Tot plegat suposa l’abolició cultural del patriarcat masculí, tot i que aquest esquema encara és present en determinades estructures socials.

El valor del treball

La societat catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009

Segons l’Enquesta Europea de Valors, la feina segueix sent un valor central per als catalans però amb molta menys intensitat que dues dècades enrere. La vida personal ha pres un lloc semblant d’importància. A Catalunya, aquest procés de reubicació dels valors porta a una situació complexa en què la família com a màxim valor, la feina, els amics i, en menor grau, l’oci, són els elements que conviuen en l’articulació de la vida dels ciutadans.

Pàgines