Mostrant: 41 valors

Pàgines

Qualitat humana

Com entendre la qualitat humana?
Àmbit: Identitat

Què entenem per qualitat humana? D’entrada és una actitud, una manera de viure, un punt de vista que ens caracteritza i ens acosta a allò que és just i bo. Podríem dir que la qualitat humana es manifesta a l’hora d’apostar explícitament per uns valors, per un tarannà, per una manera d’ésser i d’estar al món, que ens vincula als altres i a nosaltres mateixos, des de l’empatia i el respecte. Tanmateix, la qualitat humana no és un concepte o valor sòlid i estable, sinó que té un marc de referència, un sentit i una orientació que cal no perdre de vista.

Identitat i diversitat

Sabrem conviure en la diversitat?
Àmbit: Identitat

Som éssers amb identitats personals, culturals i col·lectives que es van definint al llarg de la nostra vida. Parlar d’identitat és parlar de cultura i de valors, de la relació entre el jo i l’altre, entre la identitat i l’alteritat, i de com aquesta trobada amb l’altre produeix un contacte amb un mateix que a la vegada ens determina i ens configura, possibilitant un autoconeixement més profund. El nostre context de vida és multicultural, ens veiem immersos en una pluralitat de referències identitàries, que incideixen sobre tota la societat.

Joves i valors

Què mou els nostres joves?
Àmbit: Societat

Han pensat mai els joves sobre els propis valors? I en quins termes, si és que ho fan? Els valors no només donen sentit a la vida pròpia i conformen identitat, sinó que també intervenen directament en les relacions que estableixen els joves amb el món i en cadascun dels àmbits de socialització. Més que parlar de joventut parlem de joventuts en plural, i estudiar-la implica entendre molts eixos de desigualtat de la nostra societat, com l’atur que fa que es limitin les oportunitats dels joves.

Participació ciutadana

El compromís amb la vida pública
Àmbit: Societat

El concepte de participació social i ciutadana constitueix un valor en si mateix, és un mitjà, un dret fonamental, una condició per a la transformació social i una responsabilitat ciutadana que suposa compromís. Al marge de ser un dret reconegut universalment, la participació també està subjecte al concepte que en tenen els governs i els diversos agents socials protagonistes del context polític, social, econòmic i cultural de cada moment.

Família i valors

La institució familiar en temps de canvi
Àmbit: Societat

La família com a institució viu una eclosió de formes i de significats. Amb els anys, un model de família més rígid i tradicional ha transitat cap a un model familiar en què preval la realització personal dels individus.

Mitjans de comunicació i valors

Què volem que siguin els mitjans?
Àmbit: Comunicació

Des dels anys seixanta la família té un nou membre a casa: la televisió, els mitjans de comunicació de masses. El mecanisme de transmissió familiar no té res a veure amb el mediàtic, i és que viure unes determinades actituds dins l’àmbit familiar no és el mateix que veure-les en una pel·lícula o sèrie televisiva. Quins són llavors els mecanismes de transmissió de valors en un context mediàtic? Una cosa són els valors en si mateixos, i una altra ben diferent és la manera com es transmeten, com l’emissor pretén que arribin a l’espectador-receptor.

Exclusió social

Dels marges al cor de la societat

La globalització ha creat noves oportunitats per a alguns, però d’altres s’han quedat enrere o al marge del progrés. La moderna i complexa maquinària que genera tanta pobresa no té un rostre, sempre és impersonal, difícilment imputable, tot i que les seves conseqüències sí que tenen rostre humà. Quin és el prisma de la pobresa i de l’exclusió social? Què ens diu i què ens revela l’exclusió del nostre món? Quins valors entren en joc?

Treball i valors

El significat del treball avui a Catalunya
Àmbit: Societat

El valor del treball i la seva centralitat parteixen de la premissa que, durant molt de temps, el treball ha estat l’element definitori de l’estatus de les persones, dels seus drets i deures, motiu pel qual la feina esdevé un element central de l’articulació social. Les institucions socials es converteixen en escoles per a l’adquisició de valors, creences i expectatives, i orienten la preparació per a l’exercici professional.

Política i valors

Com restaurar la grandesa de la política?
Àmbit: Política

Els valors no queden reflectits en allò que es diu, sinó en allò que es fa. Els valors en política no són el que el polític proclama davant les càmeres de televisió, sinó el que veritablement inspira les seves idees, orienta les seves accions i, en darrer terme posa en pràctica dia a dia. No són pocs els indicadors que avui dia palesen el malestar de la ciutadania envers la política i el descrèdit de la política al nostre país, i els desajustaments entre els valors que es proclamen, els valors que es practiquen i els valors que es perceben podria ser una de les causes principals.

Consum i valors

La mercantilització dels valors
Àmbit: Economia

Des d’un punt de vista racional, l’acte de consum respon a una funció imprescindible per a la supervivència humana. Tanmateix, més enllà d’aquestes necessitats bàsiques l’evolució històrica de les diferents civilitzacions ha comportat el desenvolupament de diferents models de consum, que, a poc a poc, han anat més enllà d’aquestes necessitats biològiques i han provocat que cada vegada més necessitats secundàries siguin considerades com a necessitats bàsiques.

Pàgines