2009

Xarxes de comunicació a Catalunya

Aquesta Nadala és una demostració de la necessitat d’un país de decidir sobre les seves infraestructures per tal de créixer econòmicament. La necessitat de Catalunya de decidir autònomament i sense el permís de govern central és clau per globalitzar el comerç i explotar les grans possibilitats que té. La centralització del país a Madrid no permet a la resta de centres comercials avançar en el mercat mundial. Les imposicions a Espanya per part de les institucions europees en aquest àmbit han representat grans progressos per a Catalunya. A partir d’un anàlisi detallat tant de la història de les infraestructures catalanes des de les últimes dècades, de l’activitat productiva del país com del transport i la seva gestió, es presenta la necessitat de reclamar l’eix mediterrani, una línia de tren de mercaderies que uneixi els ports catalans i valencians amb els mercats europeus. Amb aquesta connexió d’amplada europea, s’aprofitarien oportunitats que l’actualitat ofereix gràcies a la recuperació del valor estratègic en el comerç marítim mundial de la mar Mediterrània.

Nadala en format paper: