1995

Il•lustradors a Catalunya (1841-1939)

Contemporàniament a l’Exposició Universal de Barcelona de l’any 1888, comencen a aparèixer senyals que anuncien l’arribada d’un moviment d’exaltació de tot el que és nou, oposat al Naturalisme i fins i tot al Medievalisme inspirador de la Renaixença. El catalanisme cultural –artístic, musical, literari, històric– es manifestava ara amb nou aspecte. L’afany de modernitat i les influències de la cultura europea prepararen els ciments per a la vinguda del Modernisme. A Catalunya, aquest moviment, diferent a tots els altres europeus contemporanis que s’hi podrien assemblar com l’Art Nouveau francès o el Jugendstyl alemanys, abasta la totalitat de les manifestacions artístiques i literàries a la recerca de la identitat pròpia tant en les arts plàstiques, sobretot en l’arquitectura, com en la música, i vol arribar a tot el poble. Aquesta característica és la que fa connectar aquest moviment amb el moviment catalanista i, a la vegada, amb l’anarquisme naixent. Els il•lustradors tingueren un paper molt important en els mitjans de promoció, en les revistes, diaris, setmanaris i cartells. Dibuixaren els que esdevingueren símbols unitaris de tots els catalans. Aquesta edició passa revista de tots aquells il•lustradors que estigueren darrere d’aquest moviment tant important i decisiu pel país.

Nadala en format paper: