2014

1714-2014

La Fundació Carulla publica anualment el llibre Nadala dedicat a un aspecte rellevant de la cultura catalana. Aquest any, en commemoració del Tricentenari (1714-2014), es publica aquest llibre que ressegueix moments claus de la història de Catalunya. La Nadala d'aquest any ha estat coordinada per Josep M. Muñoz i elaborada per catedràtics, professors i investigadors, especialitzats en història moderna i contemporània, dret constitucional, literatura i sociologia. S’hi fa una aproximació a moments claus de la història de Catalunya: el significat de la derrota de l’11 de Setembre de 1714, la participació en el projecte espanyol al 1814, la manera de poder ser català de 1864, la història de la Mancomunitat de Catalunya i els altres catalans de 1964. D’aquesta manera fins al 2014, amb la possibilitat d’un pas de l’autonomia a la sobirania.

Entre els articles que inclou aquesta edició, Joaquim Albareda para particular atenció a la total presa de consciència que tant els coetanis i les generacions posteriors van tenir sobre l’abast de la desfeta de 1714, sobre com a mesura que passaven les dècades, gràcies al desenvolupament econòmic, els catalans es van anar acomodant en el règim borbònic. Xavier Arbós a la reacció catalana a la Constitució de Cadis, la qual representava la formació del sentiment de pertinença a la nació espanyola. Josep M. Domingo remarca com el tall cronològic del 1864 mostra testimonis tant de la capacitat universalista del discurs renaixentista com de les tensions i de les contestacions que suscita, com en Balaguer, que es lamentava que al 1714 en caure feta a trossos la llibertat, amb ella caigueren la literatura i la llengua pàtries. Borja de Riquer se centra en els plans de la Mancomunitat, que pretenien articular millor el país. Andreu Domingo s’ocupa del sector sociològic, més concretament del migratori, a Catalunya el 1964, tant de les dades històriques com de les reaccions que aquests fets provocaren entre els catalans. Finalment, Joan B. Culla estudia l’actualitat en el 2014, en la qual el debat polític és presidit per la possibilitat de posar en pràctica el “dret a decidir” el futur estatus del país, resultat de la dècada de decepcions que han representat els 2000.

En un últim apartat, el llibre inclou una memòria de les activitats dutes a terme enguany per la Fundació Lluís Carulla, des de l’atorgament de premis com els Baldiri Reixac i els Francesc Candel, fins a les activitats del Museu de la Vida Rural i les publicacions de l’Editorial Barcino.

Nadala en format paper:
Taula de continguts

Autors: Joaquim Albareda, Xavier Arbós, Josep M. Domingo, Borja de Riquer, Andreu Domingo i Joan B. Culla.

I) El significat de la derrota de l'11 de setembre del 1714

II) 1814. La participació en el projecte espanyol

III) 1864. Com es pot ser català

IV) La Mancomunitat de Catalunya

V) 1964. Els altres catalans

VI) 2014. De l'autonomia a la sobirania

VII) Fundació Carulla. Memòria de l'any 2014