Pàgines

2003

Autors: Jan Grau i Martí, Albert Rumbo i Soler, i Antoni Serés i Aguilar

Un país, per tal de ser-ho, ha d’estar proveït de diversos elements, i no només d’un territori i els seus habitants. Aquests dos elements són la base d’una nació, però necessiten branques que completin l’arbre per donar-ne el sentit corresponent. Aquestes branques, complementàries però necessàries per a la creació d’un país, són la història, la llengua, el dret, els símbols, els costums i les tradicions.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
2004

Autors: Victor Ferro, Albert Estrada-Rius, Isabel Sánchez de Movellán Torent, Ernest Belenguer, Miquel Pérez Latre, Josep Capdeferro, Joaquim Albareda, Sebastià Solé, Joan Lluís Pérez, Enric Fossas i Carles Viver. Introducció de Josep Maria Sans i Tomàs de Montagut

Aquesta edició presenta la història d’un país que ha mirat en diverses èpoques cap a l’autodeterminació a través d’un govern propi. Ressegueix el camí que Catalunya ha seguit des dels orígens, amb la independència de l’Imperi Carolingi aconseguida pels comtes catalans capitanejats pel comte de Barcelona, fins al naixement de les primeres institucions politicoadministratives com la Cort General de Catalunya i la Deputació del General de Catalunya, òrgan que aviat es conegué amb el nom de Generalitat.

Nadala en format paper:
2005

Autors: Marta Pessarrodona, Jordi Castellanos, Núria Nardi, Lluïsa Julià, Vinyet Panyella i Neus Real

Per commemorar el centenari de la publicació de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert, titulada Solitud. Aquesta novel•la va marcar un abans i un després en la narrativa catalana contemporània, clàssic indiscutible fins als nostres dies. Aquesta edició està dedicada a la vida i obra de l’escriptora empordanesa i a les altres escriptores que, seguint el seu model, han aportat grans obres a la literatura catalana. Caterina Albert és també una referència i un pilar important en la lluita pels drets de la dona, per la seva emancipació econòmica, laboral, social i política.

Nadala en format paper:
2006

Autors: Toni Massanés, Jesús Contreras, Isidra Maranges, Núria Bàguena, Elena Espeitx, Josep M. Blasi, Pau Arenós i Pep Palau

Aquesta edició està dedicada a la gastronomia catalana, tot començant amb un estudi sobre què és la cuina, els motius de la seva existència com a tradició dels éssers humans i els seus resultats socials i culturals. Aquesta tradició alimentària defineix la identitat de cada poble, on hi ha una determinada tendència a cuinar certs menjars de tals maneres. Els costums culinaris catalans són l’objecte principal de treball d’aquest llibre, quin és el conjunt de menjars fets a Catalunya, quan i perquè es mengen i com arriba a definir un poble.

Nadala en format paper:
2007

Autors: Anna Cabré, Joaquín Arango, Isabel Pujadas, Andreu Domingo, Dolors Oller, Àngels Pascual i Jordi Cardelús

Aquesta edició és un estudi de la immigració que Catalunya ha anat rebent des del segle XIX, amb uns períodes senyalats al segle XX i en l’actualitat pel seu caràcter massiu. Barcelona deixà de ser deficitària demogràficament gràcies a immigrants d’altres zones de Catalunya, el continu moviment migratori produí el creixement que ha fet la ciutat que és avui en dia.

Nadala en format paper:
2008

Autors: Xavier Pujadas, Carles Santacana, Josep Casanovas, Conrad Vilanou, Joaquim Molas i Francesc Fontbona. Introducció de Carles Santacana.

L’esport com a element bàsic en la dimensió sociocultural d’un país. Aquesta és una visió que fa anys prenia forma en la realitat de Catalunya. L’esport, ben combinat amb el cosmopolitisme, era una manera de acostar-se a Europa a través de la modernitat.

Nadala en format paper:
2009

Autors: Alfonso Herranz, Joaquim Solà, Joaquim Coello, Germà Bel, Santiago Montero, Josep Vicent Boira i Joaquim Nadal. Introducció de Ramon Tremosa

Aquesta Nadala és una demostració de la necessitat d’un país de decidir sobre les seves infraestructures per tal de créixer econòmicament. La necessitat de Catalunya de decidir autònomament i sense el permís de govern central és clau per globalitzar el comerç i explotar les grans possibilitats que té.

Nadala en format paper:
2010

Autors: Victor Ferro, Albert Estrada-Rius, Isabel Sánchez de Movellán Torent, Ernest Belenguer, Miquel Pérez Latre, Josep Capdeferro, Joaquim Albareda, Sebastià Solé, Joan Lluís Pérez, Enric Fossas i Carles Viver. Introducció de Josep Maria Sans i Tomàs de Montagut.

La història i la realitat de Catalunya són el producte de la consistència d’uns orígens i d’unes conviccions que defineixen la cultura i el país catalans. L’Església, en aquest procés, ha jugat un paper realment important, decisiu des de l’Edat Mitjana. Això es reflecteix en la pintura romànica o gòtica, així com en els monestirs de Montserrat i Poblet o la literatura de Verdaguer, entre d’altres.

Nadala en format paper:
2011

Autors: Alèxia Sinoble, Arnau Puig, Daniel Giralt-Miracle, Glòria Bordons i Sol Enjuanes Puyol

Dau al Set fou un grup artístic avantguardista català creat al voltant de la revista homònima a Barcelona l'octubre de 1948, considerada la primera i més important manifestació de l’avantguardisme de la postguerra. Els seus membres fundadors van ser el poeta Joan Brossa (que va crear el nom del grup i de la revista), el filòsof Arnau Puig i els pintors Joan Ponç (director de la revista), Antoni Tàpies, Modest Cuixart i Joan-Josep Tharrats (editor i impressor de la revista). Al cap de poc de crear-se el grup va unir-s’hi Juan-Eduardo Cirlot.

Nadala en format paper:

Pàgines