Pàgines

1985

Autors: Josep M. Ainaud de Lasarte, Francesc Fontbona, Xosé Aviñoa i Joaquim Molas

Apel·les Mestres fou un artista, una figura polifacètica. Fou dibuixant, il•lustrador, poeta, dramaturg, crític, narrador, traductor, músic i floricultor que donà a la jardineria caràcter artístic. Fou una figura popular avui massa oblidada, per la qual cosa se li dedica aquesta Nadala. Després d’un apunt biogràfic, s’analitzen les diverses facetes que tingué: la de dibuixant, la de músic popular i la de poeta.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1986

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Pere Grases, Marc-Aureli Vila, Dan Wohlfeiler (Berkeley), Pere C. Garriga (Los Àngeles), Esteve Fàbregas i Víctor Castells

Després d’una aprofundida introducció sobre l’estada dels catalans a Amèrica, el llibre se centra en una personalitat, en commemoració de la qual s’edita aquesta Nadala: Gaspar de Portolà. Aquesta figura és molt important en la història per haver conquerit Califòrnia. Encara avui dia trobem residus en la toponímia i l’antroponímia de la zona. Els catalans, un cop pogueren anar en massa cap a Amèrica, hi anaren d’una manera “diferent”, és a dir, no anaven a ultramar guerrers ni exploradors, sinó en gran majoria marins i mariners, pescadors i pagesos, nois d’art o d’ofici i minyons pobres, més atents, molts d’ells, a fugir de l’estretor que no pas a cercar la fortuna.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1987

Autors: Martí de Riquer, Frederic Udina i Martorell, Ramon Gubern i Domènech, Emma Liaño Martínez, i Santiago Alcolea i Blanch

El llarg regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1387) és un dels més interessants de la història de Catalunya. La seva actuació política es basà en un forcejament hàbil i tenaç que li permeté de superar crisis tan greus com la guerra amb Pere I de Castella. El Cerimoniós és el màxim exponent del rei amatent a tots els caires de la funció de govern: el polític, l’administratiu, el cultural.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1988

Autors: Josep M. Ainaud de Lasarte, Enric Tous i Carbó, Josep Maria Fargas i Falp, Enric Jardí, Josep Tarín-Iglesias, Josep Faulí i Josep Gonzàlez-Agapito

Aquesta edició recull una efemèride significativa: el centenari de l’Exposició Universal de Barcelona (1888-1988). Partint d’una reflexió sobre la relació entre Catalunya i la seva capital, Barcelona, entre les quals hi ha hagut moments de tensió per un cert afany de concertar poder i riquesa però que, en general, en moments decisius per al poble català, han defensat la mateixa causa i han treballat per un mateix destí, s’inicia aquest llibre. La ciutat de Barcelona esdevingué una ciutat moderna gràcies a la impulsió de l’urbanisme. El marc històric en el qual es donà aquest canvi fou el de l’Exposició Universal de 1888.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1989

Autors: August Panyella i Andreu Morta

Aquesta edició està dedicada al Museu de la Vida Rural de L’Espluga de Francolí. Part de la saviesa popular catalana queda conservada en aquest museu, el qual abarca des dels oficis tradicionals i les eines que s’empraven fins a activitats com la cacera amb armes i trampes, les feines de la casa o les tradicions religioses o culturals. Particularment també es troba el testimoni d’una professió concreta: la d’apotecari, lligada a la família Carulla i a la seva casa pairal, seu del museu.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1990

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Ainaud, Montserrat Albet, Pere Artís, i Lluís Millet i Loras

Aquesta edició es dedica a l’Orfeó Català per ser una de les poques institucions que, per la tasca que han dut a terme, el prestigi i la popularitat que aquesta tasca els ha fet guanyar, i una mena de carisma, que no és fàcil de definir, però que ha de tenir una raó de ser, són més que allò que el seu nom indica. El present llibre tracta sobre la seva trajectòria, des de la seva fundació i els moments i causes que l’envolten, el 6 de setembre de 1891, en la segona etapa del catalanisme polític poc després de l’Exposició universal del 1888 i en l’auge cultural del modernisme.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1991

Autors: Frederic Udina i Martorell, M. Teresa Ferrer i Mallol, Jaume Riera i Sans, Joan Ainaud de Lasarte, Eulàlia Duran, Santiago de Llovet, Joan Martí i Castell, i Pere Català i Roca

En ocasió dels cinc-cents anys del primer viatge de Colom (1492), es dedica la Nadala d’aquest any a l’època que va marcar un abans i un després en la història occidental. Aquesta edició se centra en la situació de Catalunya en l’època del segle XV, més concretament en el panorama general de la segona meitat d’aquest segle (1450-1500). Aquests cinquanta anys que estudia aquest llibre delimiten també, aproximadament, la vida de Cristòfor Colom.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1992

Autors: Miquel Batllori, Ximo Company, Josep M. Benítez i Riera, Francisco Javier Puertas

Amb motiu dels cinc-cents anys de l’elecció de Roderic de Borja, fill de Xàtiva, com a Papa Alexandre VI (1492), s’ha fet aquest estudi sobre la família dels Borja. Els Borja foren una família noble valenciana, una de les més poderoses del Renaixement a la Corona d’Aragó i a Itàlia. Lligats a la noblesa i a la jerarquia eclesiàstica, molts dels seus membres van ocupar llocs de poder.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1993

Autors: Baltasar Porcel, Albert Manent, Joan Triadú, Josep M. Ainaud, Montserrat Albet, Enric Jardí i Maria Àngels Roque

Aquesta edició ens acosta a la visió de Catalunya com una nació que va anar més enllà a través de tota la Mediterrània fins a arribar a la mateixa Atenes, una nació que ha exportat cultura arreu del Mar Mediterrani. El mar, element tant important per a tants artistes, escriptors, pensadors, treballadors. Les terres catalanes tenen la sort d’estar encarades a l’est de la Península Ibèrica, per la qual cosa tenen costa, des de la frontera més nòrdica a la més meridional. 

Nadala en format paper:
contingut esgotat.

Pàgines