Pàgines

1976

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Manuel Sanchís Guarner, Agustí Duran i Sanpere, Francesc de B. Moll, Josep M. Ainaud de Lasarte i Martí de Riquer

En commemoració del VII Centenari de la seva mort (1276-1976), es dedica la Nadala d’aquest any al rei Jaume I el Conqueridor. Tot i tractar-se d’un home que va viure fa més de set segles, concorren en la personalitat de nostre gran rei una sèrie de circumstàncies que ens permeten de conèixer-la en la complexitat de molts dels seus caires amb una seguretat d’encert molt superior a la que podem aconseguir en relació amb personatges molt més propers a nosaltres en el temps.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1977

Autors: Josep Miracle, Josep M. Solà i Camps, Joan Torrent i Fàbregas i Josep M. Ainaud de Lasarte

En ocasió del centenari de L’Atlàntida i el setanta-cinc aniversari de la mort de Verdaguer, es publica aquesta edició. Jacint Verdaguer, íntimament vinculat a la Plana de Vic, per naixença i per ambientació literària, fou un geni que sublimà la llengua del poble en la seva obra poètica. La potència èpica del seu verb, desvetllada pel catastròfic aiguat de Vic del 8 d’octubre de 1863, cristal•litzà en la redacció definitiva de L’Atlàntida.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1978

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Ainaud de Lasarte i Jordi Pujol i Soley

La naixença d’un poble no es produeix en un moment. Té una gestació de segles i s’esdevé en moments diferents segons els seus aspectes. La formació del poble català és el centre d’estudi d’aquesta edició, amb motiu de l’onzè centenari de l’accés de Guifré el Pelós al Comtat de Barcelona (878-1978). La llengua catalana es desenvolupa d’acord amb l’evolució típica de les llengües romàniques a la Catalunya Vella. A partir de la segona o tercera dècades del segle XI, especialment en els juraments de fidelitat feudal, ja surten frases senceres que indiquen una consciència lingüística de diferenciació i revelen una matisació dialectal al nord vers l’occità i a l’extrem oest vers l’aragonès, amb una gran i majoritària zona central de remarcable uniformitat. Vers la fi del segle XI ja hi ha documents quasi totalment en català.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1979

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Jaume Vidal i Alcover, Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart

Aquesta edició pretén commemorar els set-cents cinquanta anys de la conquesta de Mallorca per Jaume I. Ho fa centrant-se en l’estudi del més destacat precedent de la conquesta que ens ocupa: l’expedició de Ramon Berenguer III i els pisans a Eivissa i Mallorca en 1114-1115. És sabut que ha arribat fins a nosaltres una narració detallada d’aquest esdeveniment en forma d’un poema en hexàmetres llatins, compost probablement per Enric, capellà de l’arquebisbe de Pisa, arran de la mateixa conquesta i per tant vers el 1115.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1980

Autors: Lluís Carulla, Ramon Folch i Camarasa, Josep Miracle, Josep Vallverdú, Pere Calders, Joan Triadú, Joan Fuster i Josep M. Ainaud de Lasarte

Aquesta edició vol commemorar el centenari del naixement de Josep M. Folch i Torres i, per tant, a la cultura popular a Catalunya fent una anàlisi objectiva del que s’ha fet en el país català en matèria de cultura popular per tal de revigoritzar aquesta forma de cultura. Josep M. Folch i Torres va triar la llengua catalana sense vacil•lacions, des d’una actitud de servei que esbandia petits dubtes o fugissers afalacs de bilingüisme. No és debades que de jovenet havia compost revistes clandestines, o quasi, que havia fugit del sabre els onzes de setembre, que era present a totes les manifestacions de catalanitat.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1981

Autors: Lluís Carulla i Canals, Antoni M. Badia i Margarit, Josep M. Ainaud de Lasarte, Josep Faulí, Joan Triadú, Miquel Coll i Alentorn, Enric Jardí i Pere Bohigas

Aquesta Nadala exalta sis glorioses fites: el Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906), Solidaritat Catalana (1906), “La Nacionalitat Catalana” (1906), l’Institut d’Estudis Catalans (1907), la Biblioteca de Catalunya (1914) i la Mancomunitat de Catalunya (1914). Aquestes cronologies no són producte de la casualitat, són fets diversos i vitals que foren claus per a Catalunya. No fou atzar, sinó una llarga obra conscient.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1982

Autors: Joan Triadú, Lluís Carulla, Amadeu J. Soberanas, Joan Fuster, Miquel Coll i Alentorn, i Josep M. Ainaud de Lasarte

En ocasió del 150è aniversari de l’oda La Pàtria d’Aribau (1833-1983) es publica aquesta edició, fent una commemoració alhora joiosa i reflexiva de la Renaixença. Joiosa perquè al capdavall és un procés històric, ben singular, de redreçament de què molts pobles, avui del tot esborrats del mapa, es voldrien poder enorgullir. I reflexiva perquè aquest mateix procés no s’ha acabat, i no ha estat ni complet, és a dir de la mateixa intensitat i efectivitat en totes les terres de parla catalana, ni definitiu, és a dir, capaç d’assegurar sense més esforços ni més sacrificis la continuïtat de la tasca empresa, ara i en l’esdevenidor immediat.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1983

Autors: Lluís Carulla i Canals, Joan Bassegoda i Nonell, Bonaventura Bassegoda i Amigó, Margarita Tintó, Josep Maria Salrach i Josep M. Ainaud de Lasarte

Aquesta Nadala commemora els sis segles de la Basílica de Santa Maria del Mar des de la seva consagració (1383-1983) i, partint d’ella, del barri de la Ribera i de la Barcelona encerclada per les muralles i els baluards. La Barcelona que s’expandia a tots els confins del “Mare Nostrum”. L’empremta catalana a la Mediterrània es detalla minuciosament en aquesta edició.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.
1984

Autors: Miquel Tarradell, Jordi Rovira i Port, Eduard Ripoll i Perelló, J. Prats, J. Santacana, Josep Gudiol, Miquel Llongueras, Teresa Carreras i Rossell, M. Àngels Casanovas i Romeu, Teresa Llecha i Salvadó, Enric Sanmartí-Grego, Roger Marcet i Barbé, J. M. Nolla i Brufau, Eduard Porta i Ferrés, Jaume Mayas i Prim, Antoni Bregante i Ribas, Imma Albó i Vidal, Maria Petrus i Pons, Domènec Campillo i Valero, M. Teresa Roca i Bartoló, i Lluïsa Vilaseca i Borràs

Aquesta edició es du a terme per la celebració dels cinquanta anys del Museu Arqueològic de Barcelona (1935) i dels setanta-cinc de les excavacions d’Empúries (1908). Catalunya i els catalans existeixen com a tals des de fa un mil•lenni; la comunitat catalana nasqué entorn de l’any mil. La majoria de les nacions d’Europa tenen una data de naixement similar a la dels catalans. Però no es pot ignorar, si es vol fer una història completa, els precedents llarguíssims de segles i de mil•lennis, les comunitats que visqueren sobre aquest territori, abans de la creació de la Catalunya dels catalans.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.

Pàgines