2013

Autors: Pere Ferrando, Efren Garcia, Guillermo Soler, Xavier Capdevila, Joan Cuscó, Xavier Brotons, Josep Bargalló i Raquel Sans

Alçar torres humanes no és cap extravagància puntual en el temps ni localitzada en un punt molt concret del nostre planeta. Mercès a l’actual globalització dels mitjans de comunicació anem descobrint com diverses cultures escampades arreu del món tenen, entre els seus trets identitaris, el costum d’alçar construccions humanes. El Japó, l’Índia, Itàlia, el Marroc, Palestina, i, més a prop nostre, diferents llocs de l’Estat espanyol, són alguns dels punts on darrerament hem pogut localitzar algun tipus d’activitat popular en la qual els participants s’emparren els uns damunt dels altres per enaltir la festa que els acull.

Nadala en format paper: