2010

Autors: Victor Ferro, Albert Estrada-Rius, Isabel Sánchez de Movellán Torent, Ernest Belenguer, Miquel Pérez Latre, Josep Capdeferro, Joaquim Albareda, Sebastià Solé, Joan Lluís Pérez, Enric Fossas i Carles Viver. Introducció de Josep Maria Sans i Tomàs de Montagut.

La història i la realitat de Catalunya són el producte de la consistència d’uns orígens i d’unes conviccions que defineixen la cultura i el país catalans. L’Església, en aquest procés, ha jugat un paper realment important, decisiu des de l’Edat Mitjana. Això es reflecteix en la pintura romànica o gòtica, així com en els monestirs de Montserrat i Poblet o la literatura de Verdaguer, entre d’altres.

Nadala en format paper: