2008

Autors: Xavier Pujadas, Carles Santacana, Josep Casanovas, Conrad Vilanou, Joaquim Molas i Francesc Fontbona. Introducció de Carles Santacana.

L’esport com a element bàsic en la dimensió sociocultural d’un país. Aquesta és una visió que fa anys prenia forma en la realitat de Catalunya. L’esport, ben combinat amb el cosmopolitisme, era una manera de acostar-se a Europa a través de la modernitat.

Nadala en format paper: