2006

Autors: Toni Massanés, Jesús Contreras, Isidra Maranges, Núria Bàguena, Elena Espeitx, Josep M. Blasi, Pau Arenós i Pep Palau

Aquesta edició està dedicada a la gastronomia catalana, tot començant amb un estudi sobre què és la cuina, els motius de la seva existència com a tradició dels éssers humans i els seus resultats socials i culturals. Aquesta tradició alimentària defineix la identitat de cada poble, on hi ha una determinada tendència a cuinar certs menjars de tals maneres. Els costums culinaris catalans són l’objecte principal de treball d’aquest llibre, quin és el conjunt de menjars fets a Catalunya, quan i perquè es mengen i com arriba a definir un poble.

Nadala en format paper: