2003

Autors: Jan Grau i Martí, Albert Rumbo i Soler, i Antoni Serés i Aguilar

Un país, per tal de ser-ho, ha d’estar proveït de diversos elements, i no només d’un territori i els seus habitants. Aquests dos elements són la base d’una nació, però necessiten branques que completin l’arbre per donar-ne el sentit corresponent. Aquestes branques, complementàries però necessàries per a la creació d’un país, són la història, la llengua, el dret, els símbols, els costums i les tradicions.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.