2000

Autors: Llorenç Galmés, Josep M. Mas Solench, Josep M. Ainaud de Lasarte, Santiago Bueno i Salinas i Josep M. Puig Salellas

Ramon de Penyafort és una figura rellevant a l’Europa cristiana del segle XIII i una de les més representatives de Catalunya de tots els temps. Les activitats que va dur a terme al llarg de seva vida, gairebé centenària, es divideix en etapes prou diferenciades, entre la seva terra natal, Barcelona, la ciutat universitària de Bolonya on fou estudiant de Dret i més tard professor, la Cúria pontifícia i la Cúria General de l’Orde de Predicadors de Roma.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.