1998

Autors: Mila Segarra, Josep M. Ainaud de Lasarte, Joan Triadú, Josep M. de Sagarra, Joan Oliver “Pere Quart”, Anton Sala-Cornadó, Antoni Ferrando i Isidor Marí

Per commemorar el cinquantenari de la mort de Pompeu Fabra, el dia de Nadal de 1948, s’ha publicat aquesta edició. L’obra de Pompeu Fabra ha estat i és encara avui realment decisiva per a la llengua catalana. La gramàtica del català que Fabra dugué a terme és una reforma del llenguatge parlat a Catalunya. L’èxit que aquesta obra tingué és degut a la possibilitat que donà a la llengua catalana de deixar de ser la llengua “regional” que havia estat, una llengua parlada degradada, amb una literatura dialectalitzada i vulgar. 

Nadala en format paper:
contingut esgotat.