1990

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Ainaud, Montserrat Albet, Pere Artís, i Lluís Millet i Loras

Aquesta edició es dedica a l’Orfeó Català per ser una de les poques institucions que, per la tasca que han dut a terme, el prestigi i la popularitat que aquesta tasca els ha fet guanyar, i una mena de carisma, que no és fàcil de definir, però que ha de tenir una raó de ser, són més que allò que el seu nom indica. El present llibre tracta sobre la seva trajectòria, des de la seva fundació i els moments i causes que l’envolten, el 6 de setembre de 1891, en la segona etapa del catalanisme polític poc després de l’Exposició universal del 1888 i en l’auge cultural del modernisme.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.