1988

Autors: Josep M. Ainaud de Lasarte, Enric Tous i Carbó, Josep Maria Fargas i Falp, Enric Jardí, Josep Tarín-Iglesias, Josep Faulí i Josep Gonzàlez-Agapito

Aquesta edició recull una efemèride significativa: el centenari de l’Exposició Universal de Barcelona (1888-1988). Partint d’una reflexió sobre la relació entre Catalunya i la seva capital, Barcelona, entre les quals hi ha hagut moments de tensió per un cert afany de concertar poder i riquesa però que, en general, en moments decisius per al poble català, han defensat la mateixa causa i han treballat per un mateix destí, s’inicia aquest llibre. La ciutat de Barcelona esdevingué una ciutat moderna gràcies a la impulsió de l’urbanisme. El marc històric en el qual es donà aquest canvi fou el de l’Exposició Universal de 1888.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.