1987

Autors: Martí de Riquer, Frederic Udina i Martorell, Ramon Gubern i Domènech, Emma Liaño Martínez, i Santiago Alcolea i Blanch

El llarg regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1387) és un dels més interessants de la història de Catalunya. La seva actuació política es basà en un forcejament hàbil i tenaç que li permeté de superar crisis tan greus com la guerra amb Pere I de Castella. El Cerimoniós és el màxim exponent del rei amatent a tots els caires de la funció de govern: el polític, l’administratiu, el cultural.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.