1986

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Pere Grases, Marc-Aureli Vila, Dan Wohlfeiler (Berkeley), Pere C. Garriga (Los Àngeles), Esteve Fàbregas i Víctor Castells

Després d’una aprofundida introducció sobre l’estada dels catalans a Amèrica, el llibre se centra en una personalitat, en commemoració de la qual s’edita aquesta Nadala: Gaspar de Portolà. Aquesta figura és molt important en la història per haver conquerit Califòrnia. Encara avui dia trobem residus en la toponímia i l’antroponímia de la zona. Els catalans, un cop pogueren anar en massa cap a Amèrica, hi anaren d’una manera “diferent”, és a dir, no anaven a ultramar guerrers ni exploradors, sinó en gran majoria marins i mariners, pescadors i pagesos, nois d’art o d’ofici i minyons pobres, més atents, molts d’ells, a fugir de l’estretor que no pas a cercar la fortuna.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.