1984

Autors: Miquel Tarradell, Jordi Rovira i Port, Eduard Ripoll i Perelló, J. Prats, J. Santacana, Josep Gudiol, Miquel Llongueras, Teresa Carreras i Rossell, M. Àngels Casanovas i Romeu, Teresa Llecha i Salvadó, Enric Sanmartí-Grego, Roger Marcet i Barbé, J. M. Nolla i Brufau, Eduard Porta i Ferrés, Jaume Mayas i Prim, Antoni Bregante i Ribas, Imma Albó i Vidal, Maria Petrus i Pons, Domènec Campillo i Valero, M. Teresa Roca i Bartoló, i Lluïsa Vilaseca i Borràs

Aquesta edició es du a terme per la celebració dels cinquanta anys del Museu Arqueològic de Barcelona (1935) i dels setanta-cinc de les excavacions d’Empúries (1908). Catalunya i els catalans existeixen com a tals des de fa un mil•lenni; la comunitat catalana nasqué entorn de l’any mil. La majoria de les nacions d’Europa tenen una data de naixement similar a la dels catalans. Però no es pot ignorar, si es vol fer una història completa, els precedents llarguíssims de segles i de mil•lennis, les comunitats que visqueren sobre aquest territori, abans de la creació de la Catalunya dels catalans.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.