1979

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Jaume Vidal i Alcover, Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart

Aquesta edició pretén commemorar els set-cents cinquanta anys de la conquesta de Mallorca per Jaume I. Ho fa centrant-se en l’estudi del més destacat precedent de la conquesta que ens ocupa: l’expedició de Ramon Berenguer III i els pisans a Eivissa i Mallorca en 1114-1115. És sabut que ha arribat fins a nosaltres una narració detallada d’aquest esdeveniment en forma d’un poema en hexàmetres llatins, compost probablement per Enric, capellà de l’arquebisbe de Pisa, arran de la mateixa conquesta i per tant vers el 1115.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.