1978

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Ainaud de Lasarte i Jordi Pujol i Soley

La naixença d’un poble no es produeix en un moment. Té una gestació de segles i s’esdevé en moments diferents segons els seus aspectes. La formació del poble català és el centre d’estudi d’aquesta edició, amb motiu de l’onzè centenari de l’accés de Guifré el Pelós al Comtat de Barcelona (878-1978). La llengua catalana es desenvolupa d’acord amb l’evolució típica de les llengües romàniques a la Catalunya Vella. A partir de la segona o tercera dècades del segle XI, especialment en els juraments de fidelitat feudal, ja surten frases senceres que indiquen una consciència lingüística de diferenciació i revelen una matisació dialectal al nord vers l’occità i a l’extrem oest vers l’aragonès, amb una gran i majoritària zona central de remarcable uniformitat. Vers la fi del segle XI ja hi ha documents quasi totalment en català.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.