1976

Autors: Miquel Coll i Alentorn, Manuel Sanchís Guarner, Agustí Duran i Sanpere, Francesc de B. Moll, Josep M. Ainaud de Lasarte i Martí de Riquer

En commemoració del VII Centenari de la seva mort (1276-1976), es dedica la Nadala d’aquest any al rei Jaume I el Conqueridor. Tot i tractar-se d’un home que va viure fa més de set segles, concorren en la personalitat de nostre gran rei una sèrie de circumstàncies que ens permeten de conèixer-la en la complexitat de molts dels seus caires amb una seguretat d’encert molt superior a la que podem aconseguir en relació amb personatges molt més propers a nosaltres en el temps.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.