1975

Autors: Lluís Carulla, Josep Iglésies i Fort, Josep M. Ainaud, Andreu Morta, Josep M. Sala i Albareda, Albert Jané, Lluís Albert, Josep Benet, Miquel Coll, Albert Manent, Josep Perarnau, Josep M. Poblet, Josep Pont.

L’edició d’aquesta Nadala rememora els cent anys del Centre Excursionista de Catalunya. Aquesta entitat del carrer Paradís de Barcelona neix l’any 1891 a partir de la fusió de dues entitats antecessores, l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i l’Associació d’Excursions Catalana. L’excursionisme a Catalunya es va caracteritzar per ser una activitat cultural i esportiva, que va ajudar a divulgar la cultura del nostre país. Hi ha en ell un fort esperit de coneixença del territori a través de descripcions, recopilacions de dades, classificacions.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.