1974

Autors: Lluís Carulla, Joan Oliver, Joan Triadú, Josep M. Poblet, Antoni Comas, Miquel Dolç, Albert Manent, Josep Massot, Enric Jardí, Agustí Montal, Josep M. Ainaud, Joan Alavedra, Ricard Salvat, Xavier Fàbregas, Ferran de Pol, Miquel Coll i Alentorn, Jan Schejbal.

L’any 1974 commemora diferents aniversaris en la cultura catalana, i un d’ells és el del cinquantè aniversari de la mort d’Àngel Guimerà (1845-1924), al qual ret homenatge aquesta Nadala. Guimerà, a més de ser conegut com a poeta i com a renovador del teatre català, també va ser símbol de reivindicacions, patriarca i ídol d’un poble. Es recullen algunes visions crítiques sobre la seva obra, el gènere que conrea –drama i tragèdia–, però sobretot es tracta de redescobrir Guimerà, tant en l’àmbit personal com de creació de la seva obra.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.