1972

Autors: Jordi Rubió, Joan Fuster, Pere Bohigas, J.M Ainaud, J.M Cadena, J. Faulí, T. Garcés, D. Guansé, A. Manent, G. Mir, J. Miracle, R. Pla, J. Porter, J. Rius, J. Triadú, Joan Oliver

El reconeixement d’aquest any és doble i va dedicat als 500 dels anys del primer llibre imprès en català –commemoració anticipada per tal de sensibilitzar la gent i preparar els actes commemoratius–, i a Josep M. Casacuberta, en apropar-se els 50 anys de la fundació de l’Editorial Barcino. També es destaca l’aventura editorial a Catalunya, l’esforç de continuïtat, durant cinc segles, dels qui han fet del llibre català el vehicle escrit de la cultura d’un poble.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.