1969

Autor: Ramon Aramon i Serra

L’opuscle d’aquest any va dedicat a l’eminent historiador Ferran Soldevila i als seus setanta-cinc anys d’una vida dedicada al país. En la seva tasca com a historiador publica biografies de grans personalitats com Pere el Gran, Jaume el Conqueridor, nombrosos treballs d’investigació, diversos llibres d’Història general de Catalunya, i també exerceix de professor a la Universitat Autònoma, com el seu mestre Antoni Rubió i Lluch.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.