1968

Aquesta segona edició de la Nadala consta de trenta quatre pàgines i publica dos manuscrits inèdits, descoberts a la Biblioteca Nacional de Paris pel mossèn Sanabre, que contenen dos discursos pronunciats l’onze de setembre de 1640 en l’Assemblea dels Tres Braços de la Generalitat tot just ocorregut el Corpus de Sang.

Nadala en format paper:
contingut esgotat.