Titularitat del web

La Fundació Carulla, amb seu a Via Augusta número 252-260 de Barcelona, és el titular del web fundaciocarulla.cat i el posa a disposició dels usuaris a fi de donar notícia de les seves activitats.

Propietat intel·lectual dels textos i imatges

  • D’aquest lloc web: Fundació Carulla
  • De les fotografies: Fundació Carulla i els seus autors
  • Dels textos: Fundació Carulla i els seus autors

El material (textos, imatges, interactius i material audiovisual) que forma part d’aquest lloc web pot estar protegit per drets d’autor o de reproducció.

La reproducció i distribució pública dels continguts del web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa de la Fundació Carulla, queda específicament prohibida.

Política de protecció de dades de caràcter personal

Fundació Carulla sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc., per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en un fitxer titularitat de la Fundació Carulla, amb domicili a Via Augusta, 252-260, 5a planta, 08017 Barcelona.

Us recordem que teniu la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a info@fundaciocarulla.cat.

L’acceptació d’aquestes condicions comporta el vostre consentiment al tractament de les vostres dades personals per a la prestació dels serveis que sol·liciteu, per l’enviament d’informacions comercials sobre la Fundació Carulla, així com també a la seva incorporació posterior a l’esmentat fitxer automatitzat.

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió de les candidatures guardonades al web www.fundaciocarulla.cat.